Joan F. López Casasnovas

Joan F. López Casasnovas

'Indesinenter'

No surt al llibre de text oficial, però sabem que a l’antiga Grècia un tal Alcibíades ja ho teoritzava: el poder disposa de dues palanques, una és la força, l’altra la por