Joan F. López Casasnovas

Joan F. López Casasnovas

Hipocresia

En l’origen grec de la paraula hipocresia trobam la preposició hipo- ‘per davall de’ i crisis ‘separació, decisió, interpretació...