Josep Bagur

Josep Bagur

Fum blanc

El fumeral de la central tèrmica de la colàrsega del port de Maó sembla que ja no treu el fum gris...