Suplement del diari 'Menorca' sobre la festivitat de Sant Antoni, Diada del Poble de Menorca.