Les dues Espanyes

Per suposat que encara existeixen les dues Espanyes. Però no són les que per les controvèrsies d’aquests dies suposareu: les que enfronten Castella amb Catalunya.