Tabàrnia

Ses darreres eleccions autonòmiques de Catalunya deixen diverses lectures esperançadores. Sa primera i més interessant és que es separatisme no ha guanyat ses eleccions, maldament s’injusta Llei d’Hondt...