Els onze

Van ser onze els convocats i el seleccionador nacional no seria en Guardiola, perquè m’estic referint a un temps llunyà i no al futbol, sinó a la prehistòria política d’açò que hem convingut a dir-ne autonomia balear

Retrospectiva

In media res, la narració comença a la meitat de l’assumpte. A l’«Ars poetica» Horaci observà que la «Ilíada» comença quan en la guerra entre aqueus i troians ja havien succeït moltes coses