Gomila, en la redacción de "Es Diari" | Javier Coll

- Sarai: Y si gana la izquierda en el Consell qué hacemos con la carretera general y lo que ya está hecho?

- Juanmi Gomila: Hola Sarai i a totes i tots , moltes gracies per ses preguntes i preocupacions que de ben segur mostrareu. Sobre sa carretera general , sa proposta d'EM-EU que defensen és sa aturada de ses obres. Hem de revisar els aspectes legals i intentar reconduir el que ja està fet cap a millores a sa carretera amb menys impacte ambiental i de consum de territori. Evitar es mateix desastre que proposa es PP al tram de Ciutadella i Ferreries

- Votante: Dígame tres razones por la que votarle. Gracias y ánimo

Entenem que es vota un projecte no tant sols a una persona.

1. Màxima prioritat a ses persones , ses families i població més vulnerable.

2. Seritat i diàleg obert i sincer amb tothom.

3. Reconduir ses polítiques territorials i diversificar s'economia de Menorca prenen com a base el pilar de Reserva de Biosfera. Lluita decidida a totes ses institucions per sa millora des transport aèri.

- Opositor: ¿Qué queda del partido comunista en EM?

- Queda l'història de lluita, de dignitat i de valors i quedem moltes i molts comunistes, esteguem o no afiliats al PCE. A nivell estatal el PCE és el 70% de l'organització a Menorca treballem de manera horitzontal i dialogant (no se si he respost a sa pregunta)

- Mar: Dígame una cosa que haya hecho bien el Consell, lo que está mal ya nos lo dicen cada día. Gracias y perdone si la pregunta le incomoda.

- No m'incomoda en absolut. Intentar recuperar part de s'àrea de serveis socials que el govern PSOE-PSM havia externalitzat

- Tots iguals: EU s'ha vist envolt en el temes dels eres d'Andalucia. Què em pensa i que li diria a un de Podemos que pensa que EU al final ja es "casta". Gracies per el seu temps

- Es partit que s'ha vist envoltat en els casos dels ERES (en català EROS) a Andalusia ha estat el PSOE i el sindicat UGT i en menor messura CC.OO. . IU-Andalusia va proposar sa comissió d'investigació i un cop finalitzada i amb es resultats a sa mà es va produir un acord entre PP i PSOE per elimir un centenar de folis. IU ho va denunciar i sa vertadera "pinza" va fer front comú

- Comunista: Buenas y saludos, ¿qué mensaje propio de izquierda de EU se diferencia al resto de fuerzas políticas?

- Si es refereix a Menorca s'honestatat, sens dubte, es compromíd diari amb sa gent que ho està passant malament i amb ses treballadores i treballors de Menorca. Es compromís que sempre hem tingut amb sa protecció des territori, a finals dels 70 ja es manifestaven ses companyes i companys del PCE-Menorca en contra de l'expeculació urbanística ... també hem estat els únic en contra d¡es dic de ciutadella. Si ho hagués de ressumir amb un missatge diria ,compromís amb sa gent, hem estat a peu de carrer amb tohom que ho passa malament i és molta gent! Honestatat amb uns valors i principis.

- Curioso: Por qué al Consell han dedicido ir solos como EU?

- Cada formació política , en aquest cas Podem-Menorca i MES , tenen una manera de veure-ho. Per nosaltres es tracte d'una vertadera llàstima, ho hem intentat fins al final... sempre hem dit que sa confluència no havia de ser tant sols amb altres formacions poítiques , sino qmb moviment ciutadans, així , per exemple, sa candidatura des CIMe està formada per tres persones afiliades a EM-EU i tretze independents de diversos sectors, món educatiu, desnonament tercer sector,mediambient i territori, 15M... A partir d'aqui, MES exigia que entresim dins aquesta coalició i Podem segueixen directtrius de Madrid, creim que és un error històric tinguent en conta sa situació d'emergència social d'una gran part de sa ciutadania menorquina. Nosaltres proposàvem confluir amb un ent nou en el que tothom es sentís còmode, no ha estat possible. De veritat que ens sap molt de greu ja que hi ha molts ciutadans i ciutadanes que no es poden permetre 4 anys més de polítiques lliberals , les faci qui les faci

-  Padre: Cada vez más son los jóvenes que tras salir de la Isla para estudiar no regresan. Cómo motivarles para que vuelvan y desarrollen aquí su actividad profesional. De momento, se convierten en emigrantes y en una fuga de cerebros.

- Pregunta molt interesant, no és tant sols que surtin de Menorca, surten d'Espanya, nosaltres contem amb na Laia , candidata n 6 al CIMe que està treballant a Alemania ... a l'estiu!!!!! no es tracte tant de motivarlos si no d'oerir un futur i sortides profesionals i educatives, aprofitar sa singularitat de Menorca no com una debilitat ans el contrarii, convertir-la en una fortalessa. Nous jaciments de treball , economia verda , un nou model productiu.

- Nostálgico: Con los pronósticos a nivel de España de que EU está en retroceso, si usted sale elegido al Consell será una excepción y una victoria personal.

- Mai una victoria personal, sempre i ho dic amb es cor a sa mà es tracte d'un treball continu i seriós d'un gran equip de dones i homes , molts ells/elles experts en diferents camps, si aconseguim representació serà degut a sa feina diaria que hem estat realitzant des de fa anys al carrer, no som un partit polític ,som un moviment polític i social i amb sa gent (fantàstica) que forma ses candidatures al parlament i consell queda demostrat

- Santi: ¿Es el transporte aéreo el principal problema de la Isla? Tiene solución.

- Nosaltres a través del diputar de s'esquerra plural (IU) Joan josep Nuet , una vegada va venir a Menorca i es va reunir amb treballador d'Iberia, AENA, Plataforma es transport aèri ofega Menorca ... varem presentar una proposta específica per Menorca ( i una altre per Eivissa) va ser rebutjada per els partits majoritaris! Nosaltres no tenim disciplina de partit, m'explic , defensarem i hem defensat els interessos de (en aquest cas) ses menorquines i menorquins sense preocupar-nos de qui presenta ses propostes si no el seu contingut, altres formacions polítiques no son del mateix parer...i si , és un dels problemes més greus i si tots hi estem d'acord ens hem d'unir (de veritat ) per aconseguir el que és just. no ens ho solucionarà ningú si nosaltres no ens movilitzem, no tant sols els partits (ni molt manco) si no TOTA sa ciutadania.

- Lluís: ¿Com es lluita contra la percepció que el partits estan d'esquena a la realitat i que els polítics tendeixen a la professsionalitat i a viure a la política?

- No és tracte d'una percepció ... malauradament es sa realitat. Durant aquesta campanya he(m) assistit a diferents debats i no s'ha formulat cap pregunta sobre justicia social, sobre desnonaments, sobre ses cues a ses parròquies o bancs d'aliments per aconseguir un poc de llet o de siurons... no els interessa, no ho viuen, es frustrant. Jo Lluís, et puc assegurar que gent d'EM-EU o no (independents) hem estat, seguim i seguirem estant allà on hi ha sa vertadera realitat de sa ciutadania i sempre as costat de sa dignitat humana. Professionalitat i viure de política ... inclouràs tambñé´s´portes giratòries, no? (encara que a nivell de Menorca o Balars pugui ser a petita escala). Nosaltres ens hem compromés a que cap càrrec públic d'EM-EU cobri més de tres vegades es salari mínim , açò son 1980 euros ... sa resta la dividirem en : un part per sa formació política que representem i tota sa resta a diverses ONG's. Creus que es lògic que un parlamentari /a des parlament Balear de s'oposició cobri més de 60.000 euros bruts a s'any?? açò es viure molt allunyats de sa realitat i de ses necessitats de sa ciutadania.

Noticias relacionadas

- Afectado: ¿Cuál es la fórmula de su partido para que Menorca esté a la cola del crecimiento económico de Menorca? Y, por favor, lo del desarrollo sostenible es muy inconcreto. Dígame tres medidas concretas. Gracias y saludos

- Formació, desestacionalització i ajudes públiques per impulsar d'economia verda, açò vol dir: rehabilitació d'habitatges,, energies renovables i l'R D I

- Andreu: ¿Fue un error el PTI?

- No , en absolut! ha estat una eina fonamental per poder tenir un producte diferenciat de sa resta des nostro voltant (no som , ni hem de voler ser Eïvissa o Mallorca i ser el més diferenciats possible de Malta, o altres llocs ...) vivim en un territori únic que s'ha d'aprofitar econòmica i laboralment, però mai sota uns paràmetres com els que fixa sa NTT. Es nostre objectiu es promocionar sa diferenciació d'aquesta, sa nostra terra enlloc de voler semblar-nos al que no som ni hem de voler ser. Esteim d'acord amb una revisió des PTI , per actualizar el que s'hagui d'actualitzar

- Pons: ¿Qué es lo peor de la gestión del PP en el Consell en estos últimos 4 años?

- Sa falta de participación democràtica dels altres partiste, moviments, organitzacions i societat civil. Falta d'entes amb sa resta de formacions i entitats socials. Increment de sa precaritzaciódes treball i des treballador pobres. Manca de reglaments en s'àmbit de serveis socials (sa llei de 2009 està sense regular i durant aquests quatre anys no s'ha fet res). Un pla insular d'inclusió socials inacabat damunt sa taula. Reducció d'inversió en infància i familia Sa Norma Territorial Transitòria, sa llei de turisme ... Poca inversió en ses PIME's i s'agriculturafamiliar a petita escala. Sa No revisió des PTI, del Pla Director Insular de residus amb sa participació perninent...

- Sonia: Qué le diferencia a EU del resto de formaciones y agrupaciones políticas de ciudadanos a la izquierda del PSOE

- Primer de tot hi ha que definir de que xerram quan deim esquerra., ara be, EM-EU participa a totes ses agrupacions d'electors, ciutadanes ... de Menorca. Que ens diferencia de altres forces, noltros ens presentam sense enganar a ningú , amb voluntat de confluència i sent d'esquerres. Una altre diferencia que ja he contestat anteriorment seria que sempre hem estat a peu de carrer, erem al 15M, hem estat amb treballdores i treballadors, amb el sector educatiu, amb les families en procés de desnonament, amb els que tateixen sa pobressa energètica ... som radicalment obert i democràtics i defensem sempre als de baix , des de s'esquerra. no se si et respon (?)

- Toni: ¿Cree que la aparición de podemos les ha robado espacio político?

- Hi ha un cert electorat que es mou entre diverses opcions polítiques , està clar que Podem sense ser ni molt menys igual si que s'assembla en moltes coses a nosaltres. Hi ha que reconèixer sa mala comunicació a nivell general d'IU per transmetre tot el que hem estat fent i proposant. Per altre banda, Podem -podemos no és es nostro enemic, açò ho tenim clarisim i si han pogut moure a un seguit de gent que estaven a casa devant sa TV ... molt ben vingut sigui.

- Biel: Cómo valora las críticias de que los partidos de izquierda de Menorca son un freno al desarrollo de la Isla.

- NO es cert ! nosaltres esteim a favor de sa diversificació econòmica i de sa diversificació turística,. Aquestes crítiques , ho son intencionades o provenen des desconeixement ... amb el que no esteim d'acord és amb un model de desenvolupament depredador amb el territori, el paissatge i els recursos (escasos) que tenim, esteim i diem SI a un nou i diferenciat model de creixement! s'han demanat per que sempre s'insisteix amb es mateix model de creixement econòmic que ens ha duit fins aqui?

- Xavier: Quin camí creu que s'hauria de seguir pel que fa al turisme? Hom sap que es el principal sector econòmic de l'illa, però es ben present que es tracta d'un sector molt madurat. Quines creu que serien les solucions per desestacionalitzar el turisme? creu que s'hauria de diversificar l'economia, o especialitzarse més i millor en l'aspecte turístic? Moltes gràcies

- Aquesta pregunta ja l'he resposta més menys anteriorment, però si ,desestacionalitzar, no som tant sols sol i platge, tenim un entorn magnífic i al centre del mediterrani, hem de diversificar s'economia i diversificar es setor turistic ... s'ha d'invertir en formació, promoció ...

- Angel Torres: Hola Juanmi! quería saber tu opinión acerca de la dicotomía que se ha creado en IU entre lo que representa Cayo Lara y lo que representa Alberto Garzón. ¿Qué te parece lo que ha pasado con IU en Aranjuez o con Tania Sanchez, por ejemplo? Saludos y ánimo!

- Hola Angel! como va? Vamos a ver, en una formación política que aspira a ser movimiento político y social y muy muy plural , es lógico que existan discusiones, debates e incluso enfrentamientos, si no, no sería democrático. Tengo la suerte de conocer personalmente a las tres personas que mencionas , magníficas todas ellas . ahora bien, creo que hay diferencias de tiempos, me refiero a la manera de entender la política y evidentemente ,no es lo mismo 1980 que 2015, yo he estado en Madrid escuchando a Cayo reafirmarse en su compromiso con Alberto , Cayo ha realizado un trabajo enorme estos años, pero ahora IU cuenta con un equipo fantástico con gente como : Javier Couso, Marina Albiol, Ester Barceló, Yolanda Díaz, Lara Hernandez que son el futuro ... también Tania! creo que Tania se equivocó en salir por que muchxs estábamos con ella . Espero y deseo que todas las izquierdas se sienten de manera sosegada y se comprometan a trabajar juntas , está mucho en juego. Un abrazo Angel!

- Josep: Quines mesures prendrieu, en cas de governar, amb la greu problemàtica dels desnonaments?

- EM-EU recull TOTES ses messures que sa PAH de Menorca ha presentat a ses diferents formacions polítiques. A més hem presentat públicament un pla de xoc contra sa pobressa i exclusió social. Volem un CIMe fort per a fer front als bancs i evitar tots els procesos. Volem garantir el dret als subministraments bàsics (no a sa pobressa energètica!!!) estudiar messures amb les companyies energètiques per evitar els talls d'aigua, llum i gas. Creació d'un fons específic per atendre els casos més urgents de pobressa energètica. Pla estratègic de serveis socials Promoure especial coordinació amb ses diferents conselleries. Consensuar amb entitats socials , professionals i experts els drets bàsics de ses persnones i ses families. Introduir una renda Insular per a totes ses families sota el llindar de la pobressa. entre d'altres ... A nivel de Balears ens comprometem a creació d'una banca pública, parc públic de vivendi, revisar i donar llum a l'IBAVI ... com pot ser que ni els responsables del CIMe tenguin coneixement de les vivendes que disposa a Menorca, revisar ses condicions per accedir-hi . I sempre , sempre, sempre, ens trovaran a sa porta de casa de tota familia que vulguin desnonar per evitar aquest injustícia

- JORDI: En questions polémiques, com educatives, lingüístiques, on cal dictamens objectius dels experts en la materia abans de prendre cap decissió política, fareu cas de les institucions científiques de les illes, con la Universitat de les Illes Balears o seguireu l'opinió d'entitats gens representatives i sense cap tipus de aval tècnic ni científic??

- Evidentment per institucions com la Universitat de les Illes Balears i experts

- Pere: Segons els càlculs del propi ministeri d'hisenda, les Illes Balears és la comunitat autònoma que any rere any pitjor surt parada en el repartiment del finançament autonòmic. El 2014, a partir del mètode de càrrega-benefici, el dèficit fiscal fou del 5.71% del PIB, i si es calcula amb el mètode del flux monetari (molt més adequat acadèmicament parlant) el dèficit es situa al voltant del 15%. Senyor candidat: En quin percentatge creu vostè que s'hauria de situar el dèficit fiscal balear per considerar que el nostre finançament és l'idoni i que la nostra solidaritat amb la resta d'Espanya és la justa? Com pensa aconseguir pactar amb Madrid el nou model de finançament que vostè voldria?

- Nosaltres defensem una articulación federal de s'estat espanyol , amb sa cogestió directe de determinats impostos i sa corresponsabilitat i sa solidaritat fiscal interterritorial. a paritr d'aqui, s'ha de revisar el REB. Per una cosa molt senzilla... NO s'aplica, no s'aplicat mai i no te en conta problemàtiques que patim a Menorca com som s'efecte de sa doble insularitat. per poder reduir aquesta balança fiscal tan negativa, s'han de dur a terme propostes fermes a nivell de s''estat, com poden ser: perseguir es frau fiscal (entre 65000 mil i 90000mill) Es principi de progresivitat fiscal cque també está estipulada a sa constitució , pereò que tampoc es cumpleix, . Millora de conectivitat aérea destins, tarifes i freqüències ... per que esteim pagant amb es nostros doblers , AVES, autopistes i demés infraestructures que no podem utilitzar .Seria una èina bàsica per millorar s'economia de Menorca

- Pere: Menorca té molts de camins, a més del Camí de Cavalls, però la majoria no sabem si son públics o privats. El que no ens permet poder-los emprar en tranquil·litat i seguretat juridica. Pensen fer qualque actuació i quina per clarificar la titularitat dels camins de Menorca?

- Millora dels camins i senderisme de Menorca, especificar clarament ses rutes i es fet de ser públics (espais que totes i tots hem de gaudir) creació d'una taula de diàleg amb propietaris, consell i associacions per poder donar una clara resposta a sa ciutadania

Cerramos aquí la entrevista con el candidato. No ha habido más tiempo para responder vuestras preguntas.

Gracias por vuestra participación. Mañana es el turno de la candidata de Més per Menorca, Maite Salord.