TW
2

Es Be es vetllarà aquest dissabte a la posada del caixer pagès de Binigafull, Tòfol Bosch Salord, al carrer Formentera nombre 48. A l'endemà es celebrarà el Diumenge des Be, una jornada en què s'homo des Be i l'anyell, acompanyats per la Junta de Caixers, aniran anunciant casa per casa i pels carrers de Ciutadella l'arribada de les festes de Sant Joan.

Serà una jornada en la qual la Comitiva des Be farà 105 visites més quatre tocs de dol. Es mantindrà la tradició de fer les visites dins el perímetre del nucli antic, excepte les visites a les cases dels caixers que siguin fora del centre i els compromisos de la Junta de Caixers, com també la visita tradicional a l'Hospital o geriàtric municipal.

El caixer senyor, Llorenç de Salort, ha decidit, una vegada consultada la Junta de Caixers Senyors, com a atenció i consideració, que la Comitiva des Be faci la visita a l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes del Camí de Maó. Una excepció tenint en compte que la seu de l'entitat es troba fora del nucli històric de la ciutat.

Al lloc de Binigafull aquesta setmana està essent intensa amb la rentada des Be i amb l'escariment de la seva llana. Es fa a dos anyells, a l'escollit i a un altre que pot actuar de substitut en cas de necessitat. La madona, Bel Allès, i les seves filles, Marina i Núria, han creat els flocs que lluirà es Be, i el vestit de s'homo des Be, Joan Allès Truyol.

Serà a la matinada de diumenge quan al carrer Formentera nombre 48 es vestirà al protagonista per traginar durant tot el dia a les espatlles es be engalanat.

Noticias relacionadas

Els tocs de dol

Pedro Mayans Carretero: entre les 13 i les 13.30 hores, al carrer del Roser, nombre 5.

Francisco Vivó Squella: devers les 17 hores, al carrer de Maó, nombre 30.

José Simó Fuster: entre les 19.30 i les 20.30 hores, al carrer Santa Clara, nombre 11.

Francisca Oleo Cortés: entre les 19.30 i les 20.30 hores, a ses Voltes, nombre 27.