TW
8
Després d'un dia intens, de fer 105 visites i 5 tocs de dol, la Comitiva des Be arribà a cas caixer casat a les 21.30 hores, abans de l'hora prevista. Durant el matí, les visites es realitzaren fins i tot amb temps d'antelació, i després del dinar a la posada del caixer pagès de Binigafull, els protagonistes van reemprendre l'itinerari amb agilitat. 

 Una multitud esperava la seva arribada davant el carrer Cabrera, nombre 36, la casa de José Pons Monjo, amfitrió de sa beguda. Va ser la seva esposa, Lourdes Pons Seguí, l'encarregada de penjar la bandera de Sant Joan al balcó, davant les ovacions de la gentada. Els caixers i s'homo des Be sortiren a saludar per la balconada amb l'alegria d'haver finalitzat el Diumenge des Be sense incidències i amb l'estaló de tota Ciutadella. La bandera queda ara custodiada a cas caixer casat. A partir d'avui, la seva esposa la penjarà a la sortida del sol i la despenjarà a sol post, fins el dia 23, quan l'entregarà al caixer fadrí.