Fons Menorquí, quinze anys d'acció solidària

L'entitat celebra el seu aniversari renovant els seus compromisos amb els països en vies de desenvolupament

Valorar:
Visto 4 veces
preload

Projectes. Actualment s?estan realitzant un total de 94 actuacions, a Àfrica, Amèrica i Àsia

06-11-2015

Redacció     Ciutadella
Coincidint amb la celebració del quinzè aniversari del Fons Menorquí de Cooperació, l'entitat ha manifestat la seva voluntat de renovar els compromisos adquirits en el moment de la seva fundació. El Fons va néixer amb una clara finalitat, la de contribuir a la promoció de la justícia social i econòmica dels països en vies de desenvolupament.

Aquesta entitat, que agrupa totes les administracions públiques de l'Illa i setze ONG que treballen en cooperació al desenvolupament, és molt conscient que lluitar contra la pobresa en les seves distintes dimensions i treballar en favor d'un món més just significa actuar contra l'exclusió de les persones, a favor de les garanties dels seus drets humans, econòmics, socials i culturals, que es tradueixen en protecció, feina digna, renda, salut i educació, poder, veu o mitjans de vida, entre d'altres. I tot, en condicions d'igualtat. Un compromís aquest, irrenunciable i impostergable, ja que tota la societat menorquina, en el seu conjunt, és també responsable de la seva consecució.

Durant aquest any que ara s'acaba, l'entitat ha destinat un total de 1.218.736 euros a diferents projectes de cooperació i solidaritat, una xifra molt llunyana als 11.126 euros de què va disposar en el seu primer any de funcionament, el 1993. El Fons està realitzant fins a 94 actuacions a indrets com el Magreb, Burkina, Moçambic, Togo, Senegal o els campaments de refugiats sahrauís; a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, Perú, Equador, Índia o Líban, entre d'altres.

Els compromisos
1. Defensar el conjunt dels drets humans de manera global, justa i equitativa.

2, Avançar envers l'aportació econòmica del 0,7 per cent de les administracions de Menorca i, en la mesura del possible i atenent al fet que aquesta xifra ja ha quedat caducada, arribar a l'1 per cent.

3. Entendre la cooperació com un mecanisme que permeti crear les condicions perquè els pobles puguin satisfer les seves necessitats per si mateixos, sense dependència de l'exterior, i així reforçar la seva capacitat de decisió sobre el seu propi futur. La cooperació ha de ser vista com un procés compartit, allunyat de posicions paternalistes o assistencials.

4. Incrementar les accions d'incidència política per tal de sensibilitzar la població menorquina sobre les necessitats d'acció de cooperació al desenvolupament i l'anàlisi de les causes que motiven aquesta situació. Aquestes iniciatives han d'anar orientades tant als ciutadans com als poders públics a l'efecte d'assolir una clara conscienciació i decidida implicació dels diferents estaments socials i polítics.

5. Impulsar la creació de xarxes d'entitats mogudes per l'interès comú de la justícia social entre el nord i el sud.

6. Potenciar el paper de les entitats ciutadanes i organitzacions no governamentals sòcies del Fons com a agents de denúncia, sensibilització i formació envers la creació d'una consciència ciutadana més solidària, crítica i compromesa a Menorca.

7. Afavorir que el Fons sigui reconegut com el referent de la cooperació al desenvolupament i la sensibilització a l'illa, capaç de gestionar els recursos públics destinats a cooperació.

8. Mantenir la cohesió d'una estructura plural d'administracions i ONG com a eina indispensable per treballar sobre uns valors compartits que ens facin avançar cap a un món més just i equitatiu.

9. Garantir que en el Fons prevaldrà el consens de les entitats sòcies, amb independència dels diferents partits polítics que governin. El treball del Fons no ha d'estar, per tant, subjecte a les constants variacions en el panorama polític. Aquesta és l'única forma de garantir un treball rigorós i coherent en el temps.

10. Consolidar el Fons com a instrument de garantia de bona gestió, de capacitat tècnica, de transparència i de participació. Fer una tasca de cooperació de qualitat suposa comptar amb el treball d'un equip tècnic especialitzat, encarregat d'avaluar la idoneïtat dels projectes i de dur a terme el seguiment de la seva execució.

Comentar


Todos sus comentarios serán previamente moderados. Gracias por participar.

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.