El bisbe apel·la a la Doctrina Social de l’Església per ajudar a sortir de la crisi

Monsenyor Salvador Giménez demanà la protecció de Sant Antoni "perquè la nostra societat actual, on la responsabilitat ens compromet en la seva construcció o destrucció, sigui més justa, solidària i fraterna"

| Ciutadella |

Valorar:
Visto una vez

El bisbe Salvador Giménez va fer una invocació a Sant Antoni en la seva Homilia de la Missa solemne del patró de Menorca, oficiada a la Catedral basílica en la Diada i en presència d'una important representació institucional i d'una multitud de fidels d'arreu de l'Illa.

"Nosaltres demanam protecció al sant, perquè els esdeveniments actuals no esclafin l'esperança ni elevin el sentiment a un somni irreal o a una promesa incompleta. El papa Benet XVI ens deia fa uns dies que tot açò pot esdevenir una oportunitat per compartir i fer el bé. Demanam protecció, perquè la nostra societat actual, on la responsabilitat ens compromet en la seva construcció o destrucció, sigui més justa, més solidària, més fraterna", destacà el prelat.

Per al bisbe Salvador, els creients "confiam que el mateix Déu orienta i dirigeix ​​els camins de la història i, alhora, ens vol com a col·laboradors seus per fer realitat el compliment de totes les seves promeses per a la humanitat, beneficiant, si és el cas, els més necessitats i fràgils". En l'Homilia, monsenyor Salvador Giménez recalcà que "açò s'aconseguirà si la nostra visió és realista, si fuig de l'egoisme, si és oberta i confia en la bondat del proïsme. La nostra fe ens exigeix ​​mirar el futur amb esperança i treballar el present amb tenacitat, moltes vegades amb gratuïtat, i sempre animant la solidaritat i la dignitat de les persones que ens envolten".

Amb les seves paraules, el prelat es referí a que "no hi ha cap dubte que, cada any, Sant Antoni té les seves peculiaritats, les seves pròpies característiques que el fan diferent dels anteriors. Hi ha situacions antigues que desapareixen pel pas dels anys i els canvis socials. Algunes d'elles, amb forta càrrega problemàtica, són tractades per diverses generacions per trobar solucions justes i adequades; hi ha situacions noves que, per imprevistes, ens desconcerten, ens sorprenen, ens costa d'afrontar-les, o ens semblen una bona oportunitat per al desenvolupament de les persones i de les societats. Són els reptes i els riscos que cada generació ha de canalitzar, intentant que els problemes i dificultats no impedeixin una convivència pacífica i solidària".

En aquest sentit, considerà que en l'actualitat, "la paraula més repetida per definir la nostra realitat social és la de crisi. Hi ha experts que s'afanyen a descobrir les seves causes, els seus diversos perfils i tractar de trobar respostes satisfactòries. És una cosa que ens preocupa a tots, però, mentre analitzam, estudiam, valoram alternatives, pot enfonsar els més fràgils, els més necessitats, els més dependents, en el més profund de l'abisme".

Davant aquesta situació, el bisbe llençà un prec a tots: "No caigueu en el desànim ni us canseu d'anunciar Crist. Comptem amb la força de l'Esperit Sant i, com ens recorda avui Sant Pau en forma de pregunta-resposta: Qui serà capaç d'allunyar-nos de Crist, que tant ens estima? Res ni ningú. Ell manté la seva fidelitat perpètuament; no deixarà mai d'acompanyar-nos, no abandonarà a la seva sort l'ésser humà, sinó que el conduirà constantment amb el seu amor, amb el seu perdó i amb la seva misericòrdia". Per açò assenyalà que "estem obligats els creients a donar una resposta positiva a aquest amor, a retornar amb autenticitat i bones obres tot el que hem rebut".

Monseyor Giménez afirmà que "el nostre patró és un model de vida per exigir cada vegada una mica més i per comprendre el proïsme quan, en la seva debilitat, és incapaç de complir amb aquests anhels que neixen de l'Evangeli".

Abans de finalitzar l'Homilia, el bisbe Salvador insistí en trobar la llum en el context de la crisi amb un missatge clar per a tots. "En aquests moments no ens en hem d'entestar a cercar responsabilitats alienes. Treballem per a mesurar la nostra trajectòria.

Preguntem-nos si l'actitud que hem mantingut en aquests últims anys perjudica o afavoreix la solidaritat i la pau en els cors del pròxim. Tampoc convé ancorar-nos en el passat. Els cristians valoram l'esforç de tantes persones que s'esbraonen a orientar els diferents sectors socials en la recerca de solucions justes; nosaltres mateixos col·laboram en tots els nivells de l'activitat humana per fer realitat l'esperit fratern que ha de presidir les relacions personals".

I afegí que "tenim unes línies esplèndides d'actuació en tants i tants documents de la Doctrina Social de l'Església que, si els atenguéssim o els complíssim diligentment, hi hauria una sortida més justa per a tothom. Aconsell a tots la seva relectura i el seu estudi. Ens obrirà grans dosi d'esperança".

El vicari general, Gerard Villalonga, i els capellans de la Diòcesi acompanyaren el bisbe en la Missa solemne. La música de la Banda de Ciutadella i els càntics de la Capella Davídica embelliren les pregàries.

Comentar


Todos sus comentarios serán previamente moderados. Gracias por participar.

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.