El doctor en Història i investigador Jaume Sastre Moll (Palma, 1947)

8

El professor i historiador Jaume Sastre Moll (Palma, 1947) pronunciarà enguany la conferència a l'acte institucional del Nou de Juliol al Saló Gòtic l'Ajuntament de Ciutadella. En la seva intervenció explicarà «S'any de sa Desgràcia de 1558 i la dona menorquina en el segle XVI».

Llicenciat en Història (secció d'Història Medieval) per la Universitat de Barcelona, Jaume Sastre també és doctor en Història General per la Universitat de les Illes Balears (1987), d'on és professor emèrit des del 2013.

Ha exercit la tasca docent en tots els graus de l'ensenyament: mestre de primera ensenyança, professor d'institut i d'universitat; i avui intenta transmetre els seus coneixements mitjançant la publicació d'articles i de narracions històriques com «La força d'una idea», una ficció històrica sobre la construcció de la Catedral de Ciutadella, editada per l'Institut Menorquí d'Estudis a la col.lecció «Petit format» (2015).

Membre fundador de l'IME, Jaume Sastre pertany a la secció d'Història i Arqueologia. Especialista en l'època medieval, ha publicat, entre d'altres, els llibres: «El primer Llibre de Fàbrica i Sagristia de la Seu de Mallorca, 1327 a 1345» (1994); «Alguns aspectes de la vida quotidiana a la Menorca Medieval» (1995); «Alguns aspectes de la vida quotidiana a la Ciutat de Mallorca (època medieval)» (1996); «Els Llibres d'obra del palau reial de l'Almudaina (1309-1314)» (2002); «La Catedral de Mallorca (1390-1430). La prelatura de Lluís de Pardes i Arenós» (2007); «L'exportació de sal i pega des de les Pitiüses (1311-1343)» (2007); «La Tesorería del Reino de Mallorca durante su época de esplendor» (2008) i «El Llibre groc de la Seu» (2012). En el transcurs del ple extraordinari del Nou de Juliol es donarà lectura a l'Acta de Constantinoble i seran lliurats els premis de les festes de Sant Joan.