Fets quotidians

Del consens a la controvèrsia

| |

Valorar:

He iniciat el passeig per Plaça Conquesta, Isabel II, baixada per Sant Francesc, el port i retorn pel passeig Marítim. Raon els ajuts per rehabilitar habitatges, necessiten arreglar-se per fer-se dignes i articular els centres de les ciutats. Els edificis en desús, també. Si bé avui el consens sobre el manteniment dels cascs urbans com a testimonis de la cultura i la identitat, es generalitza, no ho és tant la forma com l’administració ho materialitza. Davant la façana marítima del Verge del Toro, on hi havia el paritori, em deman si s’intervé des d’un camp estrictament disciplinar, o el salvem per la seva vàlua arquitectònica.

La primera fase de recuperació de l’antic hospital mostra la seva fisonomia, façana, coberta i fusteria exterior (portes i finestres), actuació que s’ha pressupostat en 2,7 milions d’euros. No puc evitar la controvèrsia. Unes dependències que es van tancar el 2007, i que encara necessiten 9 milions d’euros més per fer-les efectives.

Ja ens fa falta avui l’atenció a pacients crònics avançats, grans dependents, centre de dia, cures especials... atenció que es va multiplicant i que abans d’una dècada dirà que el 25% dels habitants de Menorca tenen més de 65 anys.

A casa la vam veure florir al barri de l’Arbol, hi vam néixer, tingut als fills, hi vam vetllar bones i males nits, però no hi tenim cap lligall sentimental que justifiqui tal espera. Quants centres funcionals tindríem avui amb 12 milions d’euros?