Pla de mobilitat sostenible

Valorar:
preload

06-11-2015

Els IES Cap de Llevant i Pasqual Calbó advoquen per una educació que fomenti els hàbits sostenibles

SUSANA MORA HUMBERT

Maó


Iniciat el nou curs escolar, els IES Cap de Llevant i Pasqual Calbó han posat en marxa un projecte que ja fa un temps que s'està gestant: un pla de mobilitat sostenible. Es tracta d'un projecte que pretén fomentar que tots els membres de la Comunitat  Educativa contribueixin a una societat sostenible a partir de l'ús de mitjans de transports alternatius, centrant-se en l'accés a ambdós centres d'educació secundària.

L'organització del projecte s'està portant a terme per part de les anomenades Comissions per a la Mobilitat -creades en el si dels dos instituts- i pel Consell Insular de Menorca., des del que s'ha contractat una empresa especialitzada en el camp, concretament l'empresa GEA XXI. Es compta també amb la col·laboració de les associacions de mares i pares dels dos centres així com amb la dels ajuntaments de Maó, Sant Lluís i es Castell.

El projecte en qüestió es troba  divitit en tres fases: la primera, anomenada "fase d'informació", consta alhora d'una doble vessant, per una banda recaptar informació per a poder elaborar el diagnòstic i per una altra informar sobre el projecte; la segona fase rep el nom de "diagnòstic" i té com a objectiu elaborar un informe a partir de tota la informació recaptada per a detectar les barreres i les oportunitats de cadascun dels aspectes analitzats; la tercera i última fase té el títol de "propostes", i té com a fita la de portar a terme una sèrie de propostes entorn als temes que hagin estat plantejats arran del diagnòstic. Es preveu que el cicle del projecte quedi tancat en un període de nou mesos, fent-lo coincidir amb el  curs escolar 2007-2008.

D'aquesta manera cal apuntar que, a dia d'avui, ens trobem encara immersos en la primera fase, la "d'informació" dins la qual s'han projectat les següents tasques:

-elaborar una cartografia de referència totalment actualitzada, en la que es comprenguin els termes municipals que s'inclouen dins l'àrea d'influència del pla, és a dir, el municipi des Castell, el de Sant Lluís i el de Maó;

-realitzar una anàlisi de la xarxa viària i l'estat de la xarxa de camins per a conèixer el seu estat i la funcionalitat actual dels mateixos, interessant-se alhora pels projectes i plans que es cerneixen entorn a ells en pautes de mobilitat.

-portar a terme també una anàlisi de les pautes de mobilitat, realitzant una enquesta de mobilitat.

Per tot això, amb l'objectiu de presentar el projecte a la Comunitat Educativa dels centres i d'iniciar-la  en la fase d'informació, des dels dos instituts organitzadors s'han previst una sèrie d'activitats de cara al primer trimestre escolar, activitats tals com l'organització d'unes xerrades a tots els nivells educatius sobre conceptes bàsics de mobilitat i les seves conseqüències -xerrades que tingueren lloc entre el 22 i el 31 d'octubre d'enguany-; la remissió d'una carta informativa als pares sol·licitant la seva col·laboració i demanant-los que animin els seus fills a participar en el projecte que se'ls presenta; la celebració d'una exposició que podem trobar actualment ubicada en el hall dels centres. A més de tot l'apuntat, s'han creat també un grup d'itineraris per accedir al centre amb bicicleta, itineraris els quals es va convidar a conèixer als alumnes durant els ­dies 6, 7, 8 i 9 de novembre, dies en els que amb l'ajut dels cossos de Policia Local dels tres municipis afectats, i de diversos voluntaris -pares i professors- es varen organitzar les entrades i sortides dels instituts fent ús de mitjans alternatius als habituals. El dia 16 de novembre va tenir lloc la recollida de l'enquesta passada a alumnes, professors i personal no docent en la que se'ls qüestionava envers el tema i de la que esperem tenir notícies en breu per poder passar a conèixer més sobre la següent fase del projecte.

Cal dir que en aquesta primera fase, des del mes de juny fins a l'actualitat, als efectes d'estudiar l'evolució i acollida del projecte, s'han anat mantenint diverses reunions entre els organitzadors del projecte, en les que com a tals hi participen els representants de les Comissions per a la Mobilitat dels dos instituts -en Rodrigo Pérez Recio, per part de l'IES Cap de Llevant i na Isabel Pérez Chuecos Vallés per part de l'IES Pasqual Calbó-, entre altres professors, membres de l'empresa GEA XXI, i el director insular de Mobilitat del CIMe, en Rubén Martín Geijo.

És així, en definitiva, fent partíceps en aquest projecte alumnes, famílies, professors i personal no docent, com els IES Cap de Llevant i Pasqual Calbó advoquen per una educació que fomenti els hàbits sostenibles, confiant poder portar a terme les propostes resultants del mateix, en un termini d'entre dos i cinc anys vista.

Des del "Xoc", els donem l'enhorabona per aquesta iniciativa!

Comentar


Todos sus comentarios serán previamente moderados. Gracias por participar.

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.