Sant Llorenç 2019

Ja arriba Sant Llorenç a Alaior

|

Valorar:
Nova Junta de Caixers d'Alaior

Nova Junta de Caixers d'Alaior

Gemma Andreu

Arriben unes noves festes de Sant Llorenç i amb elles una nova Junta de Caixers. Cares noves però també algunes conegudes que ja han exercit algun càrrec anys enrere. Ells seran els encarregats de presidir la qualcada d’aquest any.

Una qualcada més àgil

Durant el darrer bienni es van donar lloc una sèrie de canvis. Amb el vistiplau de la junta ciutadana en honor a Sant Llorenç i l’assemblea de Caixers, es va decidir moure la beguda a després de la missa de dissabte, durant les completes. Aquest canvi ha provocat la modificació del comiat de dissabte, que ara es fa a cavall, tant del caixer batle, com de la capellana, així com la del caixer fadrí i la bandera, on només la junta de caixers l’acompanya.

Aquests canvis no quedaran recollits oficialment als protocols de Sant Llorenç fins a enguany, i aprofitant que s’havien d’incorporar aquests canvis, el màxim òrgan responsable de les festes, és a dir, la Junta ciutadana en honor a Sant Llorenç (formada per caixers, polítics, entitats, antics caixers batles, persones coneixedores de la festa...), ha decidit fer un repàs de tots els protocols, amb la decisió d’introduir un parell de canvis prou significatius.

El primer és el replec. S’ha decidit tornar a un únic punt de replec, originari, que és la Plaça des Ramal i els seus voltants. Aquest canvi juntament amb la decisió de què fabioler i junta de caixers passin a la vegada i puntualment a les 17 hores del dissabte davant l’Ajuntament per demanar permís i recollir la bandera, té com a objectiu acurçar el temps que els caixers esperen aturats als diferents punts de replec, i d’aquesta manera fer més àgil el replec, passant per molts més carrers de dins el poble, abans de pujar a completes.

També s’ha fet una revisió en el punt dels requisits per a ser caixer, donant la deguda preferència a caixers del municipi i ordenant els requisits per poder-hi participar. Tenen preferència els empadronats a Alaior, com a mínim des de fa un any, i que no surtin a cap altre poble. En segon lloc de preferència, podran participar aquells que ja no estiguin empadronats, sempre que hagin sortit a la qualcada de Sant Llorenç i, sobretot, sempre que no surtin a les festes d’altres pobles de Menorca. Quant als pagesos, també s’ha limitat la participació en una persona per lloc. L’objectiu dels canvis és donar la deguda preferència als caixers del municipi.

Comentar

Para poder comentar debes estar registrado y haber iniciado sesión.

De momento no hay comentarios.