Carrer Mestre Bartomeu Carreras de Ciutadella. | Gemma Andreu

TW
5

L’arbrat urbà de Ciutadella compta amb un total de 7.220 exemplars, dels quals 6.168 arbres són gestionats per l’Ajuntament, mentre que la resta ho són pel Consell insular i per les entitats de conservació urbanística de Son Blanc i de Cala Morell, segons desvela el Pla de millora de l’arbrat urbà de Ciutadella que ha estat elaborat pel tècnic municipal de Medi Ambient, Xavier Cardona, i la biòloga Omayra Rodríguez.

El 70,4 per cent dels arbres gestionats per l’Ajuntament (4.342 exemplars) estan sembrats en una ubicació correcta, el 21,9 per cent (1.351) en una ubicació mig correcte, mentre que el 7,7 per cent (475) ocupen un lloc que no és adient per combinar la bona conservació i protecció de l’arbre i el trànsit de persones.

Per altra banda, el Pla manifesta que una gran majoria dels arbres, el 89,5 per cent (5.520), presenten un estat normal, seguit del 8,3 per cent (512) que el seu estat està una mica alterat, i la resta del 2,2 per cent (136) s’hi comptabilitzen els 68 arbres morts i els 68 escocells que no tenen cap arbre.

El Pla de millora de l’arbrat urbà de Ciutadella és l’eina que ha permès identificar els punts crítics i les seves mancances, així com establir una sèrie d’actuacions per aconseguir un arbrat en bon estat, a més de facilitar la presa de decisions per reduir les incidències a la via pública.

Biodiversitat

El tècnic Xavier Cardona assenyala que el Pla contempla l’elaboració d’una llista d’espècies aptes per a Ciutadella, amb la necessitat d’incrementar la biodiversitat i la selecció d’altres espècies per tal que no superin el 15 per cent del total. En aquest sentit, apunta que de les 87 espècies diferents que hi ha a l‘arbrat urbà, la que predomina de forma clara és la morera, que representa el 20 per cent de la població total d’arbres inventariats, amb 1.237 exemplars, seguit dels 588 plataners, els 519 xiprers i els 501 exemplars de pi blanc.

Un altre arbre que predomina a Ciutadella és l’acer negundo que fa uns 25-30 anys va ser sembrat de forma prolífica i que actualment es moren a causa de la variabilitat climatològica. Per açò, Cardona considera que aquests arbres haurien de ser substituïts per altres espècies que s’adaptin millor a les condicions actuals.

L’adequada ubicació dels arbres, tenint en compte les seves característiques i l’entorn urbà, és un dels objectius del Pla per garantir la qualitat i la cobertura d’aquest arbrat urbà a mitjà i llarg terminis. Cardona assegura que la poda fa que els arbres es debilitin, per la qual cosa és millor substituir-los per altres que no ho necessitin. Així, afirma que interessa que el manteniment dels arbres no representi una gran despesa, i que només els arbres grossos aporten beneficis ambientals, socials i econòmics.

També apunta la necessitat de realitzar cursos formatius per al personal municipal i l’elaboració de projectes d’educació ambiental per a les escoles i escoletes, entre altres iniciatives.