Es cotxos reben controls

quan a sa platja fan via

i ben qualcun se'n desvia

per anar a altres rodols,

mentre

són mil cotxos cada dia,

Rayaner, sa companyia,

desviarà tots es vols...