TW
0

Ell sempre mos hem queixat
quan es turisme perilla,
Mallorca mos emmanilla
sense gens de peitat,
però sa raó és senzilla,
si es preu és triplicat
potser sols vendrà a s'illa
turisme de qualitat.

Noticias relacionadas

No agafem mallorquinitis
que poden girar es penells:
noltros som el triple que ells
en roques on fer grafitis.