Ahir era anar a Madrid,
avui és a Barcelona,
i Menorca sap fa estona
d'avont en treu més profit...

Aucell vell no entra en gàbia,
és aquesta prepotència
que si no tenen llicència
no rompran sa vella alfàbia,
contra es hotels hi ha sa làbia
fotre'ls baix és sa sentència
i sens sa seva presència
mort es ca, morta sa ràbia.

Per poder rebre doblers
duim molt mala trajectòria
que des que tenim memòria
noltros som sempre es darrers.

Noticias relacionadas