0

Segueix ...

En temps des confinament
van buidar carrers i places
amb qui anava d'amenaces
es va esser molt contundent,
i va tornar es president
a predicar es catecisme
(va guanyar o perdre carisme
quan donava es seu consell?):
guanyar temps com a remei
i es patriotisme.
Presidents d'autonomies
no tenien cap poder,
Madrid l'agafà sencer:
s'alarma va allargar uns dies;
i, entre tantes agonies,
a Menorca era un excés,
que per returar es procés
les coses anaven pèssimes,
de cop van pujar ses dècimes
a quinze més.
Amb tota sa conjuntura
i es dol de sa població,
es veu que sa pol·lució
va baixar en gran mesura,
un regal per sa natura
amb qui havia estat tan cruel,
tot d'una va deixar arrel
amb senyal de no dar guerra
i va fer caure a la terra
aigua del cel.

Seguirà (quinze més de lo que s'havia previst)...