Valga'm Déu, s'escorxador!
Ciutadella té manies,
animals, tant vells com cries,
els envien cap a Maó,
i no és cap complicació,
allà else deixen uns dies
i moren, sense agonies,
per sa contaminació.
.
Que no sonin ses campanes
perquè lo important és viure,
ell jo hi posaré prou ganes
perquè amb cor voldria escriure
unes gloses camusianes.