TW
0

Som elèctrics per consum
si sa butxaca ho permet...
Per tenir contacte estret
l'hospital dobla es volum...
Es gener perd es costum
i tres ones mos transmet:
sa des covid, sa des fred
i s'ona des preu des llum.

És tothom que vol millores
i, per encarar es destí,
valen més ones sonores
de cordes de violí!