TW
0

Es trasllat en cotxo engana,
que es des poble té fal·lera,
tot l'any, d'aquesta manera
va i ve a sa zona urbana,
per aquests és que es demana
una bona carretera?
o és per sa gent estrangera
que sols va i ve una setmana?

Ell ses intencions són vanes,
que es camins són mal motiu,
perquè si google ho diu
s'embussen com Llucmaçanes.

Google crea el caos en la ruta a Llucmaçanes