Ara que es torrent reposa,
prou de temps ja hem tengut,
val cada sol·licitud
amb sa seva instància inclosa,
es demanar no fa nosa,
p'ro guanya sa lentitud,
i si arriba qualque ajut
en serà ben poca cosa.

Per no repetir es turment,
sol·licitem sense espera,
igual que a sa carretera
se va fer es desviament,
de sa mateixa manera
desviem ara es torrent.