0

Ell sa pandèmia viral
cada dia mos retrona,
però es maltracte a sa dona
veim de forma puntual,
que ja l'hem fet tan normal,
sols dins sa víctima sona
i amb es silenci s'engrona
per poder-ne fer més mal

(Ho direm de forma exacte
per si qualcú no ho ha entès)
que es masclisme ha permès
fer impune es seu acte:
comparat amb es maltracte
es covid-19 no és res.

Un total de 109 mujeres viven hoy con una orden de protección activa en Menorca