TW
0

Voler llogar il·legalment

deu ser sa nostra fal·lera,

i llavors sa gent s'esvera

si sa llei és conseqüent;

que sembla que de moment,

mentres es decret prospera,

ses multes són sa manera

de limitar es creixement.


"Invertir és molt necessari",

diu aquell qui més en té,

i es qui més ho ha de mester

no surt mai dalt s'escenari,

de lo que es guanya a diari,

un poquet és per s'obrer,

tot lo altre es per s'hoteler,

pes polític i empresari.