Sa família és un encís

que, amb s'amor, el cor controla,

quan sa guerra fa d'escola

el món cau dins un abís,

no mos pot passar de llis

cap persona tota sola

ni, amb sa mateixa ginyola,

tampoc tot sol cap país.


Quan sa pena és manifesta

i sa il·lusió s'esguerra,

sa nostra ànima s'aferra

a sa vida més honesta.

Fora lo que mos molesta!

Ni cap virus ni cap guerra!

Lo que vol aquesta terra

només és fer un poc de festa.