De cop, a sa nostra terra,

surt sa veu de s'alarmisme,

sa invasió és un cataclisme

perquè as hotels gent desferra;

quan així a Menorca es xerra

s'accelera s'egoisme:

que freni tot es turisme

si així s'acaba sa guerra.


Ja podem gastar saliva

contemplant d'allà es combats

que, a ses principals ciutats,

sa destrucció és massiva,

mentre aquí s'illa s'activa

pes ranxos de jubilats.