Quan un corall mos fa nosa

per fer-ne una construcció,

es canvi d'ubicació

és lo que sempre es proposa,

quan sa vaca és la cosa

qui perd sa seva esplendor,

a sa fira prest s'exposa

que està en perill d'extinció.


I si són dones i infants

qui pateixen a tota hora...

Si és una terra que plora

per ses bombes i es espants...

Ell què fan es comandants?

S'ho miren d'un tros enfora,

hi ha coses més importants.