0

Tant de beure gin anglès

mos ha fet 'nar vora vora,

i tota Menorca implora

que faguem cosa de pes,

p'ro s'illenc no sap fer res...

Ell, idò, ja era ben hora

que vengués més gent de fora

per fer beure vi francès.


Aquest vi tan selectiu

deu ser obra d'un gendarme,

que no sigui falsa alarma

com es producte explosiu

i, com a gust primitiu,

tornem beure aigua del carme.