Cada dia és com un forn,

p'ro més calenta és sa dada

d'anar amb barca a fer s'estada

a Fornells i es seu entorn;

ell açò és com un suborn

quatre euros sa calada...

...més costava anit passada

es poder seure an Es Born.


S'aigua haurem de restringir,

és cosa que no es manlleva,

i es consum, més tost, s'eleva

com ho podem mantenir?

Noltros, si volem fer treva,

podríem beure d'aquí

i, es qui a s'illa ha de venir,

pot dur s'aigua de ca seva.