Ell sa nostra illa muda

amb ses barques amarrades,

amb ses parcel·les comprades

amb sa calma que hem perduda,

una tradició rompuda,

empreses arraconades,

propietats estrangerades

i Menorca mal venuda.


As final, he fet s'alè

quan es cotxo he carregat,

i creis-mes que m'ha costat

pes dipòsit posar ple...

Sí, elèctrics volem ser,

p'ro sense electricitat.


Estudiant, què és què desitges

quan tresques tots es penyals?

Vas darrera es animals

i deixes sa feina a mitges,

que poses un peu en fals

i voles com ses baldritges.

(Ara desitj i desitges

que te curis tots es mals)