0

Ara toca Ferreries

que problemes d'aigua hi ha,

perquè ja van fer avaries

quan s'aigua van enterrar,

ara, idò, as cap de tres dies

li toca es ressuscitar.


I clapeix s'ajuntament

mentres s'aigua no prospera,

tot es poble està a l'espera

que torni s'abastiment,

idò, què fa ara sa gent?

Deu passar una canera!

Ca! fa com es temps enrera

i se'n va a rentar as torrent.