S'aigua mos 'rriba an es peus,

trons i llamps, cosa funesta,

i es fort vent se manifesta

per girar tots es arreus,

intranquil as llit te jeus,

no pes temporal celeste,

és que mos ve una tempesta

d'inflació i puja de preus.