Ell per fer ses maniobres

s'agrisolar no va bé

i, amb tot lo que se conté,

ses excuses són ben pobres,

i es paralitzen ses obres

per falta d'un sol paper...

Si és un que n'han de mester

a ca nostra en tenc de sobres.