TW
0

Era, en part, sa solució

per as nostro món rural,

sols un tres per cent ja val,

p'ro Madrid mos diu que no,

no pot ser una obligació

comprar producte local,

no fa res si mos fa mal:

ho diu sa constitució.