Quan comencen es sermons

que se fan en es debat,

es votant s'ha emocionat

en sentir "dos-cents milions",

i, amb aquestes pretensions,

un està un poc despistat,

que deu ser sa veritat

o és que es maig hi ha eleccions?