A Menorca tot s'esguerra

que amb sa llei no té res clar,

no sap si ho ha de cremar

o si es residu s'enterra...

Per 'cabar amb aquesta guerra

ara es pot reivindicar

que, abans de tenir-lo en terra,

s'animal pugui triar.