Esteses com ses hamaques,

dalt ses cases fan avanç,

es sol transformen constants

en ses temporades flaques,

quan mos buiden ses butxaques

no desfan es nostros plans,

perquè si hem passat Tots Sants,

Menorca serà tot plaques.