Ses plaques, tothom ho sap,

ara són sa solució

i imposen sa instal·lació

dalt ses cases, com un tap;

açò deu ser es primer arrap

que, amb tanta tribulació,

prest serà obligació

dur plaques damunt es cap.