Ho subratllam en vermell:

Mallorca mos té mania!

Pes transport i economia

no mos posaran remei;

idò, amb aquestes, torna-hi,

és com aquell que diria

que es vent que fa cada dia

també és culpa des Consell.