Es pressupost fa un bon bot,

es remanent ho ha permès,

p'ro sa incertesa encara hi és

i sa inflacció ompl es mot,

si en milions hi ha tal rebrot,

tal vegada és més cortès

que es Consell no faixi res

i que ho repertesqui tot.