Perdre es temps i sa llavor,

que un molí no se repari...

Que es rendiment és precari?

Idò, fora subvenció;

tal vegada, a lo millor,

també fóra necessari

d'aplicar tal condició

amb es sou des funcionari.