W
0

Es Govern ho vol provar

amb es vols, prova pilot:

limitar un màxim, si pot,

que en preus no s'ha d'abusar...

Com limita es català,

que a Salut ja va cap cot,

i ara és com un indiot

que s'ha de sacrificar.