Sa farmàcia és un puntal

entre sa ciutadania,

tendrà sa simbologia

d'una integració social...

Sa millor acció integral

arreu de s'Estat seria

que tota sa monarquia

deixàs es palau reial.