Ell de majestats reials

es gener n'han vengut més,

espanyols i estrangers,

enc que no són ben iguals,

venen primer es orientals,

trob que mos estimen més

perquè mos duen regals;

pes altres tancam carrers,

viuen des nostros doblers

i són d'èpoques feudals.