Baratam sa nostra imatge

baratam la pagesia,

que és bo per s'economia

vendre directe es formatge,

si pel camp és s'avantage

l'hem de cuidar cada dia,

que es plàstic és s'agonia

que mos queda de solatge.