Sa paraula a voltes fibla...

Turisme pes benestar

i sa discòrdia que hi ha

que se faixi invisible...

I Menorca sostenible,

sa terra hem de defensar

per tenir un futur factible...

De sa manera com va,

ell tot junt és impossible!