D'animal cap no fa es niu

quan es fred du es seu govern,

si es negoci no és etern,

molts de bars tanquen en piu,

i Menorca des temps viu,

de calor i servei altern,

bars en sobren en s'hivern

i mo'n falten en s'estiu.