Ell s'hora ja és arribada

i quant de temps, bon Jesús!

no tornem fer cap abús,

no hi tornem altra vegada,

ja podem 'nar dins es bus

amb sa cara destapada,

p'ro amb ses plaques feim tant d'ús

que mos tapam sa teulada.